Utsläpp av växthusgaser ska minskas

Nu vill Jordbruksverket minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser.

Det är framförallt bönder som odlar spannmål på mulljordar, gamla torrlagda mossar och kärr som bidrar till som stora koldioxidutsläppen.

För att minska jordbrukets miljöpåverkan vill Johan Wahlander, som är klimathandläggare vid Jordbruksverket, ge bönder som slutar odla spannmål på mulljordar ett omställningsbidrag på 3000 kronor per hektar.

Håkan Mattisson är lantbrukare i Bränke-Hoby och han säger att han är en förlorare om ett sådant förslag skulle bli verklighet då han går miste om odlingsmark.

Mia Boström
mia.bostrom@sr.se