Länet

Ta hand om de lättantändliga trasorna

Att olja in sina trädgårdsmöbler kan innebära en brandfara.

För en del av oljorna, som används, kan självantända och alltså vålla eldsvådor.

Sådana här eldsvådor sker flera gånger per år runt om i länet, särskilt på sommaren.

Flera oljor är lättantändliga. Men linoljan behöver man vara extra försiktig med. Det behövs inte ens värme för att den inoljade trasan ska fatta eld.

Jonas Petri är brandingenjör på Höglandets räddningstjänstförbund.

- Det bästa råd jag kan ge, är att elda upp trasorna, så att de försvinner. Det näst bästa är att lagra dem på ett sådant sätt att antändning inte kan ske, under vatten eller i en tät plåthink.