Lidingö

Rektor JO-anmäler Skolverket

Skolverket har JO-anmälts av rektorn vid Hersby gymnasium på Lidingö. Rektorn menar att myndigheten felaktigt kritiserat skolan för att den tagit ut en avgift för matkostnader under en skolresa utomlands.

Enligt rektorn kan beslutet få stora konsekvenser då enskilda över hela landet kan kräva tillbaka matkostnader så långt som tio år tillbaka i tiden, eftersom detta är preskribtionstiden.