Fabrikationsfel bakom Lisebergsolycka

Förra veckans olycka på Liseberg, då en åkattraktion rasade i marken med 36 passagerare ombord, däribland tre tjejer från Uppsala, orsakades av ett fabrikationsfel.

Vid en demontering av attraktionen efter olyckan upptäcktes ett brott på den drivaxel som ska hålla attraktionens ”soffa” horisontell, skriver Liseberg i ett pressmeddelande.

Samtliga 40 attraktioner av denna typ som finns i världen ska stoppas, enligt tillverkaren.