HÄLLBERGA

Lantbrukare vill ha kvar mullodlingar

Jordbruksverket vill att de bönder som idag odlar spannmål på mulljord ska odla djurfoder istället, eftersom spannmålsodlingen släpper ut stora mängder växthusgaser. Men Gunnar Bildt, som odlar på mulljord i Hällberga utanför Eskilstuna, är inte beredd att sluta med det han gör.

– Min markstruktur ser ut som den gör, jag sitter med övervägande delen mulljord och jag kan inte bara låta den ligga, säger Gunnar Bildt.

Mulljorden utgör bara sju procent av Sveriges jordbruksmark, men står för hälften av jordbrukets koldioxidutsläpp, enligt Jordbruksverket. Mulljorden innehåller stora mängder växthusgaser som frigörs vid spannmålsodling. Därför vill Jordbruksverket försöka få bönderna att dra ner på spannmålsodlingen på mulljordar.

Jordbruksverket föreslår att bönderna ska få ett bidrag varje år på 3000 kronor per hektar om man börjar odla vall istället för spannmål. Det skulle hjälpa till att sänka mängden koldioxidutsläpp från mulljordarna. Men den moroten är inte intressant för Gunnar Bildt:

– Vall är foder för kor och hästar, och eftersom jag inte har sådana finns det ingen anledning för mig att hålla på och odla det, säger han.

Gunnar Bildt fösöker istället minska gasutsläppen genom att köra mindre med traktorerna och genom att bearbeta jorden så lite som möjligt. Även fast Jordbruksverket vill påverka bönderna att ändra sina odlingsvanor, känner Gunnar Bildt inget överhängande hot mot sin verksamhet. 

– Det finns en viss tröghet i allt sådant här, så jag känner att jag nog ska kunna hålla på tills jag blir pensionär med det här.

Tomas Jordan
tomas.jordan@sr.se