Inga kvinnliga präster på Oas-möte

Under Oas-rörelsens riksmöte i Borås väntas 5000 besökare och runt 40 präster som håller gudstjänster. Men ingen av prästerna är kvinnor.

De får inte hålla gudstjänst eller föredrag på rörelsens riksmöten och vissa gudstjänster som skulle ha hållits i Carolikyrkan har fått flyttas. Svenska kyrkans församlingar i Borås har sagt ifrån.

Oas-rörelsen har nu fått flytta sina helandegudstjänster till Lutherska missionskyrkan. Jan Hallquist är lokal samordnare för mötet i Borås. Han säger att Oas-rörelsen inte har någon riktlinje om man ska tillåta kvinnliga präster eller inte. Men på sina riksmöten har man beslutat att lyssna på den grupp inom rörelsen som inte vill se några kvinnliga präster.

Det är alltså en liten grupp som påverkat beslutet att inga kvinnliga präster ska få hålla i gudstjänster. Men Jan Hallqvist menar ändå att alla är välkomna att deltaga under Oas-mötet, även kvinnliga präster.

Johan Davidsson
johan.davidsson@sr.se