Kan ge 60 Fårösundsjobb

Lägg flygvapnets flygskola i Fårösund och Bunge. Det skulle skapa ett 60-tal jobb på norra Gotland och vara en bra ersättning för KA 3.
Det föreslår Stefan Olofsson, som driver Gotlands Flygmuseum, i ett brev till regeringskansliet. Att bygga ut och till flygplatsen i Bunge skulle visserligen kosta åtskilliga miljoner, men ter sig ändå billigare än att bygga helt nytt nu när försvarsutskottet vill lägga ner F 16 i Uppsala.