LÄNET

Fler åker kollektivt

På måndagen kom en färsk undersökning från Folksam som visade att invånarna i Örebro ratar kollektivtrafiken till förmån för bilen. Men enligt Marita Åkesson på Länstrafiken i Örebro är det allt fler länsinvånare som nyttjar kollektivtrafiken.

Länstrafiken satsar på att locka folk till att öka kollektivt, berättar Marita Åkesson på Länstrafiken i Örebro län.

Allt fler åker kollektivt i Örebro län, det är en trend som länstrafiken i Örebro har märkt av både när det gäller stadstrafiken och länstrafiken.

Miljö, pris och tillgänglighet att tre argument som länstrafiken använder i sin marknadsföring av kollektivtrafiken, säger Marita Åkesson.