Uddevalla

Uddevalla vägrar elsanera

En elöverkänslig kvinna i Uddevalla anmäler kommunen till Handikappsombudsmannen för att den vägrat bekosta en elsanering av hennes bostad.

Kommunen ska ha varit tveksam till att en elsanering, som kostar 300 000 kronor, verkligen skulle leda till att kvinnan tillfrisknade.