SKARA

Skräpigt när Skara sparar på städningen

En minskad budget har medfört att Skara kommun tvingats minska på bland annat städningen av gator och parker, vilket fått många kommuninvånare att reagera.

Gatorna i Skara städas inte längre varje dag. Nu är städmaskinerna istället ute måndag, onsdag och fredag. På helgerna städas det bara om det är något större evenemang i staden.
– Ska vi städa mer krävs det att vi får mer pengar i budgeten, säger gatu- och parkchefen Lars Andersson. Men tendensen inför nästa år är snarare att vi får dra in ännu mer.

Lars Andersson påpekar också att kommunen faktiskt inte har ansvar för all städning. Trottoarerna ingår i det ansvar som fastighetsägare har för skötsel.
– Där får vi inte alltid någon större hjälp, säger han.