HELSINGBORG

Helsingborg riskerar skattesmäll

Helsingborgs kommun riskerar att förlora 117 miljoner kronor. Skatteverket godkänner inte en del av de förflyttningar av pengar mellan olika bolag som Helsingborgs kommun gör.  

Länsskatterätten och Helsingborgs kommun har olika uppfattning om vad överföringarna egentligen ska räknas som.

– Frågan gäller om det är ett driftsbidrag som Skattemyndigheten hävdar eller om det är ett ovillkorat aktieägartillskott, vilket är stadens uppfattning, säger Ulf Krabisch, ekonomidirektör i Helsingborgs kommun.

Det har stor betydelse. För om transaktionerna räknas som ett tillskott till driften så skall de beskattas något som inte krävs om det är räknas som ett aktieägartillskott.

Kommunen menar att de pengar som flyttas mellan olika bolag och kommunens kassa i en serie transaktioner skall räknas som ett obeskattat tillskott till staden, för man hade inte räknat med några skatter och det rör sig om mycket pengar som man kan förlora.

Enligt Ulf Krabisch handlar det om totalt 117 miljoner i de tre koncernerna. 

Kommunen skall nu överklaga det beslut som länsskatterätten har tagit, ett beslut som rör flera kommuner och privata företag gör som Helsingborg kommun. Men även om kommunen inte får rätt i sitt överklagande så kommer servicen till kommunens innevånare inte att bli sämre men det blir ett bortfall av ränteinkomster för kommunen.