Fördubblad vinst för Studsvik

Kärnteknikföretaget Studsvik redovisar en vinst, efter finansiella poster, på 27,3 miljoner kronor för årets andra kvartal. Det är en dubbelt så stor vinst jämfört med motsvarande period förra året, då vinsten landade på 12,8 miljoner kronor.