Köping

Kommunen vill satsa på musikskolan

Tre miljoner kronor till musikskolan i Köping – det kan bli verklighet om Kommunstyrelsens arbetsutskott får igenom sitt nya förslag.

– Kan vi gynna musiklivet och övrigt kulturliv i Köping på ett bra sätt så tycker jag det är jättebra, säger Kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson.

Förslaget om satsningen på den kommunala Musikskolan hänger ihop med förslaget om att lägga 26 miljoner lånade kronor på att bygga om Köpings Folkets Park till ett stort Kulturcentrum. 

Om bygget klubbas igenom i Kommunstyrelse och Fullmäktige den 11 augusti, betyder det att Musikskolan flyttar in i fler och större lokaler än vad de har idag. Då måste man också kunna anpassa utrustning och andra inventarier, menar kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Musikskolan har gjort en inventering över vilka befintliga inventarier och sådant som man kan ta med sig och använda, och de har även gjort en bedömning av vad som skulle vara önskvärt för att kunna inreda alla de nya lokalerna, säger Elizabeth Salomonsson.

Syftet med Musikskolans inventering har varit att se över hur man på bästa sätt kan skapa en bra arbetsmiljö såväl för musikskolans elever som för dess personal i de eventuella nya lokalerna, och listan över saker som efterfrågas är lång.  Kostnaden uppgår till över 3,8 miljoner kronor.  Det är dock för mycket, anser Kommunstyrelsens arbetsutskott.

– Maximalt tre miljoner kronor får användas till det här och Barn- och utbildningsnämnden ska sedan gå igenom det mer detaljerat. Så det kan ju alltså bli en lägre summa, avslutar Elizabeth Salomonsson, ordförande i Köpings Kommunstyrelse.