Polis och åklagare får kritik av JO

Trots att det enligt lag krävs att polis och åklagare ska vara extra snabba att utreda brott, där den misstänkta är under 18 år, så har handläggningstiden för den typen av fall ökat kraftigt under de senaste åren.

Lagen säger att beslut ska fattas senast sex veckor efter att den minderårige pekas ut som misstänkt för brottet. Men många av landets åklagarkamrar klarar alltså inte att hålla tiden och får tillsammans med polisen kritik av Justitieombudsmannen.