Karlskoga

Fortsatt outhärdlig lukt för grannar

Lukten runt Konvex biomalfabrik i Karlskoga fortsätter att göra livet outhärdligt för de boende i närheten av anläggningen. Trots tidigare löften om att lukten ska upphöra är det nu värre än någonsin säger Risto Bjurehed, granne till fabriken.

Risto Bjurehed som bor granne med biomalfabriken i Gottebol tycker att cheferna på Konvex borde ta ett större ansvar.

De lovade innan etableringen att det inte skulle bli någon lukt från fabriken men det har istället blivit en lång följetong med klagomål och samtal till Konvex, men inget hjälper enligt Risto Bjurehed.

Mats Ehn som är fabrikschef på Kovex i Karlskoga säger att  en lösning nu är nära. Ett biofilter ska installeras, förts måste bara miljödomstolen meddela det beslutet.

Doften som sprids runt Konvex jämför Risto Bjurehed, granne med fabriken, som gammal härken köttfärs. Fabrikschefen Mats Ehn beklagar.