Italien

Senaten positiv till kontroversiell lag

Italiens senat har gett sitt slutgiltiga stöd till en lag som premiärminister Silvio Berlusconis regering föreslagit, en lag som ger honom total immunitet. Berlusconi har åtalats för skattebrott, korruption och mutor men ännu har inget av åtalen mot honom lett till en fällande dom.

Den nya lagen ger åtalsimmunitet åt Italiens president, premiärministern och talmännen i parlamentets två kamrar under ämbetstiden.

Kritiker anser att lagen är skräddarsydd för Berlusconi, som står inför ett åtal om korruption. Det medan andra anser att lagen behövs för att höga statstjänstemän ska kunna göra sitt arbete utan distraktion.

Senaten godkände lagen med siffrorna 171 för, och 128 mot, uppger brittiska BBC.

Lagen måste signeras av president Giorgio Napolitano innan den träder i kraft.