Västernorrland

Mittuniversitetet hotutbildar

En färsk undersökning visar att hot mot personalen på högskolor runt om i landet har ökat. Enligt Bo Ekvärn, säkerhetschef på Mittuniversitetet är man nu mer uppmärksam på problemet även om någon ökning universitetet ännu inte har upptäckts.