Vass sten ger punka i Kihlanki

Rakbladsvass stenbeläggning skär sönder däcken för trafikanter vid vägbygget på riksväg 99 mellan Kalamaa och Kuusiniemi.

Folke Soutukorva bor i byn Kihlanki utanför Pajala där fyllnadsmassor av sprängsten ligger i dagen.

-Det här är ingen väg alls det här, det är hemskt just den här biten, berättar han.

- Jag har mistat två däck här, och de som kör lastbil har haft helvetes problem, det är ju bergkross det här.

Folke Soutukorva är inte ensam om att ha drabbats av punkteringar på vägen av sprängsten som just nu leder genom byn. Både turister och yrkestrafik är drabbade. Linjebussarna på sträckan kör sedan en tid med vinterdäck för att slippa punkteringar.

Anledningen till att sprängstenen ligger i översta lagret är enligt en källa att entreprenören, ABL Boden fått slut på finare grus och funnit det för dyrt att köra dit nytt. Men Henry Andersson, som är platschef vid vägbygget ger en annan bild:

-Det var så blött, och dåligt markförhållande så man lägger ut en fiberduk så att inte det fina materialet ska tränga upp i gruset, och det är just det här bypartiet som är så flackt, säger han.

Enligt vägverket får man väl inte ha så grov sprängsten liggande?

-Vi får väl ha det under arbete, men vi ska täta, vi ska lägga på täcklager 030.

Detta täcklager är till skillnad från det som nu ligger godkänt att använda i vägverkets kontrakt med entreprenören.