Borås

Länsstyrelsen avslog överklagan

Länsstyrelsen har nu avslagit de två överklaganden som en privatperson och hyresgästföreningen lämnat in mot Borås kommuns planer på att bygga en 70 meter hög ackumulatortank på Norrby i Borås.

Varken Hyresgästföreningens eller privatpersonen och fastighetsägaren Erik Rylanders överklaganden mot Borås Energis planerade 70 meter höga ackumulatortank på Norrby fick något gehör hos länsstyrelsen. När det gäller Erik Rylander ansåg länsstyrelsen bland annat att han bor för långt från platsen för att få yttra sig.

Hyresgästföreningen hade invändningar på att bostadsbolaget AB Bostäder inte fått tillfälle att yttra sig över detaljplanen. Men Länsstyrelsen konstaterar att bostadsbolaget visst inbjudits till samråd och underrättats om utställningen av planförslaget och länsstyrelsen avslår därför hyresgästföreningens överklagan.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas till regeringen, vilket måste göras inom tre veckor, men det troliga är att varken Erik Rylander eller Hyresgästföreningen kommer att överklaga.

Ur den synvinkeln är det fritt fram för Borås Energi att bygga tanken, men projektet har dragit ut på tiden. Och det kostar pengar, säger Borås Energis VD Gunnar Peters.

Jenny Hellström
jenny.hellstrom@sr.se