Kineserna allt fetare

Kina har problem med alltfler överviktiga. Fortfarande är det en mindre andel i Kina än i till exempel USA eller Storbritannien men ökningstakten av överviktiga är snabbare i Kina än i något annat utvecklingsland enligt webbsajten Science and development Network

. Ökad tillgång på skräpmat, och ökat bilism är några förklaringar, och barnfetman ökar, enligt experter på Kina nationella överviktsenhet för att ensambarnen blir bortskämda, och för att de anammar västs livsstil som soffpotatisar.