GRYTAN

Hård kritik mot långsam vindkraftsutredning

Försvaret får hård kritik för att vindkraftsutredningen om Grytans skjutfält dröjer. Företaget Bohus Energi har planerat att bygga 28 vindkraftverk och är sedan två år tillbaka klar med sin vindmätning.

Regeringens vindkraftssamordnare, den tidigare centerledaren Olof Johansson, tycker att utredningen hade kunnat gå snabbare.
- Jag är väldigt otålig. Jag tycker att det här går alldeles för långsamt men jag är medveten om att det är ett stort problemkomplex som Försvarsmakten och Fortifikationsverket har att hantera, säger han.

Marken på Grytans skjutfält är full av odetonerade projektiler men området ligger bra till för en vindkraftspark, det har en mätmast visat. Det finns inga grannar som kan störas och området kan inte användas för något annat ändamål. Men det behöver röjas.

När Sven-Olov Granholm på vindkraftsföretaget Bohus Energi kom med sin idé till Fortifikationsverket för fyra år sedan föreslog han en lösning på det. Förslaget gick ut på att man på ett tiotal platser skulle söka av området och leta både på ytan och djupet efter projektiler. Sedan skulle man placera vindkraftverken inom dessa områden. Runt vindkraftverken skulle det vara stängsel.

Men ännu har han inte fått något besked om hur utredningen går.
- Det händer ju ingenting. Tydligen har både Försvarsmakten och Fortifikationsverket fastnat med båda tummarna och varför förstår vi inte, säger Sven-Olov Granholm.