TROSA

Avföring i Trosaån

Grus i ledningarna gjorde att avloppsvatten rann rakt ut i Trosaån i nästan ett dygn. Att avföring och tamponger flöt runt i vattnet upptäcktes av Kristin Rydberg som har sin båt förtöjd i ån.

Det var ingen trevlig syn som mötte Kristin Rydberg och hennes bror när de skulle ta en tur med båten i måndags kväll. Avloppsvatten rann rakt ut i ån precis där Kristin Rydbergs båt ligger förtöjd. Kristin Rydberg kontaktade direkt kommunens serviceföretag Trotab, men morgonen efter såg det lika illa ut.

Först senare under tisdagen upptäcktes och åtgärdades felet. Felet bestod i att det kommit grus i ledningen som gjort att avloppsvattnet runnit över i dagvattenledningen och ut i Trosaån.

– Gruset i ledningen kan vara en rest från det stora skyfallet för två år sen som ledde till svåra översvämningar i Trosa, säger Lars Norén som är arbetschef på Trotab.

Lars Norén säger att han varit med om att avloppsvatten runnit ut i ån vid tre tillfällen de senaste tjugo åren.

Katarina Larsson
katarina.larsson@sr.se