Allt fler får nej på asylansökan

Under årets första sex månader har drygt 5000 personer fått nej på asylansökan från migrationsdomstolarna. Det är många fler avslag än under hela förra året.

Det handlar om asylsökande som först fått avslag från migrationsverket och som senare överklagat avslaget till Migrationsdomstolen.
Systemet med uttlänningsnämnden försvann första april 2006 och sedan dess har asylsökande som fått nej på sin asylansökan från Migrationsverket kunnat överklaga till migrationsdomstolar.
Under årets första sex månader har drygt sju tusen personer överklagat till migrationsdomstolarna, siffran för hela förra året var 8000.
Ökningen gäller också antalet avslag. Fram till slutet av juni i år hade drygt fem tusen personer fått avslag på sina asylansökan, 600 personer fler än under hela förra året.
Anledningen till att antalet överklaganden och avslag ökar beror, enlig Erik Andersson, dels på att fler irakier får avslag och de överklagar sina beslut, dels på att systemet med migrationsdomstolar nu börjat fungera som det ska.