Karlstad

Låg hotbild mot Karlstad Universitet

Fyra av de fem största universiteten i landet uppger att fler och fler hot riktas mot deras anställda. Men i Karlstad är bilden annorlunda.

Bara ett par enstaka fall per år av hot påträffas på Karlstad Universitet och enligt  Bo Jonsson som är tjänsteförrättande säkerhetssamordnare är universitetet en säker arbetsplats.
De universitet som, enligt Svenska Dagbladet uppger att allt fler hot riktas mot de anställda är Lund, Uppsala, Stockholm och Göteborg.
Stockholms universitet har hittills i år haft 15 anmälningar om hot mot personal. Det är betydligt fler än antalet anmälningar under hela 2007.