Almsjukan sprider sig över ön

Almsjukan sprider sig och finns nu i 26 av Gotlands 92 socknar, från Hall till Hablingbo. Almsjukan är en svampinfektion som sprids med almsplintsborren. Den lilla svarta skalbaggen lägger ägg i almarna och för med sig smittan från träd till träd.

Länsstyrelsens alminventerare Inga-Lena Östbrandt tror att transport av ved kan vara en av orsakerna till att smittan sprider sig.

Sjuka almar ska fällas och brännas eller flisas ordentligt och ingen sjuk ved får sparas obarkad.