SVERIGE

Hot mot högskolepersonal ökar

En färsk undersökning visar att hot mot personalen på högskolor runt om i landet har ökat.

Enligt Bo Ekvärn, säkerhetschef på Mittuniversitetet är man nu mer uppmärksam på problemet.

Mittnuversitetet förbereder sig nu för att utbilda personalen om vad hot innebär och diskuterar problemet mer.

SR Jämtland
nyheter.jamtland@sr.se