Dyster framtid för fisket

Det är en mörk framtid som målas upp när Fiskeriverket släpper en rapport om det framtida fisket i Östersjön.

Blekinge är ett av de län där fiskeflottan minskat kraftigast och i ett värsta scenario som bygger på svaga torskbestånd räknar man med att fisket utanför Blekinge mer eller mindre kommer att försvinna.

Ett återkommande problem som fiskarna själva talar om är de snabba regelförändringarna.

Plötsliga stopp eller snabba beslut om förbud gör det svårt att planera och man drar sig också för att göra långsiktiga investeringar.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se