VÄSTERVIK

Mindre utsläpp i Västervik att vänta

Västerviks Kommun ska se över möjligheten att kunna ta hand om latrin från båtar i sina gästhamnar till nästa sommar. Det beskedet ger kommunchefen Conny Jansson i samband med att Briggen Tre Kronor besöker Västervik i dagarna.

Briggen Tre kronor ska vara en symbol för Östersjöns miljöarbete. Sveriges Radio Kalmar var med på båten häromdagen och tog upp miljöarbetet med kommunchef Conny Jansson.

- Jag tror det blir förändringar inför nästa säsong, säger Conny Jansson.

Idag hanteras latrinproblemet av många båtägare genom att dom helt enkelt släpper ut sitt toalettavfall rakt ut i Östersjön eftersom de flesta gästhamnar i Västerviks skärgård saknar möjligheten till latrininlämning.

Det är ett problem som skapar övergödning i Östersjön. Men det är inte bara Västervik, utan hela Sverige som borde ta ett ansvar för det här, säger Briggen Tre Kronors miljöchef Olof Särne till Sveriges Radio Kalmar.

- Det som vi vill göra är att minska tillförseln av näringsämnen till Östersjön.

Från flera håll har det riktats kritik mot Västerviks Kommun, att det inte finns någon latrininlämning i gästhamnarna, istället släpper många båtar ut sitt toalettavfall rakt ut i vattnet. Det här är ett problem som skapar övergödning av östersjön. Det är inte bara Västervik utan hela Sverige som borde ta ansvar för det här, säger briggen Tre Kronors Miljöchef Olof Särne.