Tvist om vatten och avlopp

En tvist har uppstått vid dragande av vatten- och avloppsledningar i Karlskronatrakten.

Det är ett byggföretag som påbörjat och utfört en stor del av arbetet men inte får betalt av den ekonomiska förening som anlitat dem.

Byggföretaget stämmer nu föreningen i tingsrätten för att få betalt närmare fyra miljoner kronor.