SÖDERTÄLJE

Södertäljepolisen kränks och hotas

Många poliser i Södertälje får ta emot både glåpord och hot från allmänheten, det visar en enkät som gjorts bland poliserna. Särskilt utsatta är yngre, kvinnliga poliser

Det var när huvudskyddsombudet Lars Alvarsson allt oftare fick höra att poliserna ute på stan hade trakasserats med glåpord eller hot som han skickade ut en enkät för att ta reda på hur vanligt problemet egentligen är. Enkäten visade att mer än hälften av de som svarat har mötts av kränkande uttalanden under det senaste halvåret, inte bara i tjänsten utan också på sin lediga tid.

Särskilt drabbade var kvinnliga poliser som inte jobbat så länge i yrket. Trakasserierna är ett arbetsmiljöproblem som under våren har tagits upp med polisledningen i Södertälje. Och de tar frågan på allvar, det säger Lars Sjögren, biträdande chef i Södertälje polisdistrikt