Sopsorteringssystemet kritiseras

Vi blir allt bättre på att gå till återvinningsstationer med våra sopor. Förra året samlade vi in 78% av alla tidningar och förpackningar på marknaden. Men mycket läggs i fel container och ska egentligen eldas upp.

Per Berg är avfallsforskare och säger att det inte finns några siffror på hur mycket som det är som sorteras fel men att det troligtvis ligger runt 10-15%.

- Insamlinggssystemen måste byggas upp så att de tacklar problemen, säger Per Berg.

Anledningen till att inte alla plastprodukter återvinns är att det bara är producenterna i förpackningsindustrin som betalar för att deras produkter ska återvinnas. Det betyder att plastartiklar som diskborstar, pennor, leksaker och köksredskap sorteras ut och energiåtervinns, det vill säga eldas upp.