Fler romer anmäler diskriminering

Diskriminerings-ombudsmannen, DO, konstaterar att anmälningarna från romer ökar. Även i Norrbotten står romer för en majoritet av anmälningarna om etnisk diskriminering.

På Röda korsets byrå mot diskriminering har de hittills i år fått in sju anmälningar från romer. Det är nära en fjärdel av de 30 anmälningar som kommit in till antidiskrimineringsbyrån i Norrbotten.

– Det är ett stor antal och någonting som jag tycker att vi bör ta på allvar i länet, säger Ulrika Åström, projektledare för Röda korsets byrå mot diskriminering.

Det trots att romer är en liten minoritet i Norrbotten och att Röda korset till skillnad från de nationella diskrimineringsombudsmännen har hand om alla diskriminieringsgrunder; förutom etnicitet även kön, sexuell läggning, religion och funktionshinder.

I Norrbotten rör det sig framför allt om finska romer, där inte minst kvinnor ofta upplever sig diskriminerade i sina karaktäristiska romska kjolar.

– Det handlar om allt från bostadsärenden till kontakten med myndigheter, där man känner att man inte blir bemött som alla andra, säger Ulrika Åström.

Hon menar att det också är vanligt med ärenden som utspelat sig på krogar och restauranger.

– Campingplatser är också aktuellt nu under sommaren.

Både DO och de lokala antidiskrimineringsbyrpåerana konstaterar samtidigt att mörkertalet vad det gäller diskriminering av romer är stort.  Enligt Ulrika Åström är det här en fråga som måste uppmärksammas av myndigheter i länet, men också hos allmänheten.

– Jag tycker det handlar om hur Norrbotten upplevs att leva i. Vem känner sig välkommen att bo och verka i här i länet. Det handlar om den attityd vi var och en har, menar Ulrika Åström.

Elin-Anna Labba, SR Norrbotten