Skadlig tallveds-nematoden funnen

Jordbruksverket i Jönköpings slår nu larm sedan man, med stor sannolikhet, hittat skadeinsekten tallvedsnematod i ett parti träemballage, som har importerats till Sverige.

Det var vid en rutinkontroll av träemballage, som har använts till en sändning natursten från Portugal, som man hittade insekten.

Det aktuella partiet spåras nu och förstörs för att undvika att skadegöraren sprids till svenska skogar.

För gör den det kan det få svåra konsekvenser säger Ulrika Rinman, handläggare på Växtinspektionen på Jordbruksverket.