Sala

Kommunen vill bestämma vem man anställer

Sala kommun har vänt sig till Kammarrätten i en tvist som gäller anhörigvård. En hjärnskadad 37-årig man har haft sin pappa som personlig assistent innan de flyttade till Sala men kommmunen vill inte anställa honom.

Familjen överklagade till länsrätten som gav den 37-åriga mannen rätt. Hans pappa skulle få bli hans personliga assistent. Men nu har Sala kommun överklagat till kammarrätten eftersom man inte vill ha anhörigvårdare.

Bo Kallerman, centerpartistiskt ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sala, förklarar varför:
-Det har inte med att gör hurvida en människa ska få vård eller inte, utan det här handlar mera administartivt om vår rätt som kommun att själva besluta hur vi ska göra våra insatser. Vi gör samma bedömning som man gör i de flesta kommunerna nuförtiden, nämligen att vi går ifrån det här. Har vi ett vårduppdrag då vill vi naturligtvis ha samma kvalité på det uppdragets utförande som andra uppdrag inom vården. Vi vill ha möjlighet att kunna anställa en person på sedvanliga meriter. Det räcker inte med att meriten ska vara att man är anhörig utan det ska vara att man har en bakgrund inom vården, att man är lämpad för vården och så vidare, säger Bo Kallerman, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sala, till P4 Västmanland.

I ett generellt fall då? Om det är en person som en viss människa har som den personliga vårdaren för att personen har haft honom tidigare och det fungerar bra, varför kan inte Sala kommun känna att ni kan lita på den här personen även i framtiden?

- Vårt ställingstagande är att vi vill ha den administrativa rättigheten att själva välja hur vi ska anställa för att vi ska klara ett vårduppdrag. Det är inget aktvit ställingstagande mot någon aktuell person utan det här är en principdiskussion för oss som är viktig att slutföra och inte bara för oss utan för andra kommuner också, säger Bo Kallerman,(c), ordförande vård- och omsorgsnämnden i Sala, till P4 Västmanland.