Större vinst än väntat för SSAB

Ståltillverkaren SSAB redovisar en vinst efter finansnetto på över 3 miljarder kronor för årets andra kvartal, vilket är mer än vad analytikerna trott.

Vinsten kan jämföras med andra kvartalet i fjol som var på drygt hälften, 1,8 miljarder kronor.

Omsättningen uppgick till nästan 15 miljarder kronor, jämfört med 9 miljarder kronor ett år tidigare.

– Efterfrågan på SSAB:s produkter har varit god och de kraftigt höjda råvarukostnaderna har i stort sett kunnat mötas med höjda priser, skriver vd Olof Faxander i SSAB:s delårsrapport.

Han hävdar också att den globala stålmarknaden står stark trots finansoron och räknar med att efterfrågan på SSAB:s produkter fortsätter att öka under resten av 2008.

Aktieplacerarna tycktes dock ta fasta på de få orosmoln som fanns i rapporten. Även om den totala efterfrågan beräknas bli god väntas den inom vissa segment och marknader, till exempel byggindustrin och länder som Spanien och England, minska under de kommande kvartalen.

SSAB flaggar också för att ett underhållsstopp i Montpellier i USA kommer att belasta andra halvårets resultat med cirka 200 miljoner kronor.

Stålbolagets aktie föll under förmiddagshandeln på Stockholmsbörsen med cirka 5 procent.

SR Norrbotten/TT