Hudiksvall

Outbildad personal inom hemtjänsten

Många av sommarvikarierna inom hemtjänsten i Hudiksvalls kommun är outbildade och saknar erfarenhet. Detta medför problem för både personalen och de som använder sig av hemtjänst.

Arne Grufberg använder sig av hemtjänsten för att få hjälp med bland annat städning och matlagning. Han tycker att det fungerar ganska bra med sommarvikarierna.

– De nya vikarierna är inte så dumma. Det som de inte kan får jag lära dem, men det är klart att undersköterskorna är händigare och kan mer, säger Arne Grufberg.

Krav att vara undersköterska
I Hudiksvalls kommuns omsorgsförvaltning finns en rekryteringspolicy att personalen ska vara utbildade undersköterskor.

Siv Kavallin som är enhetschef för hemtjänsten i Hudiksvalls kommun erkänner att kommunen inte har lyckats leva upp till policyn:

– Vi har ju inte nått upp till målet att ha bara udersköterkor som personal. I sommar är det inte många av vikarierna som är undersköterskor, säger hon.

Problem för personalen
Det blir problematiskt för både personal och för de som använder hemtjänsten när så få är undersköterskor berättar Siv Kavallin:

– Många av de som använder hemtjänst är sjuka och har ett stort omvårdnadsbehov, vilket är svårt att se om man inte är undersköterska eller har så stor vana.

För att de sjuka ska få rätt omvårdnad så tvingas hemtjänsten i Hudiksvalls kommun flytta om personalen så att de utbildade och erfarna ur personalstyrkan får gå hem till dem som är sjuka och har störst omvårdnadsbehov.

– Det fungerar bra men det blir mer tryck på dem som är ordinarie personal och har större erfarenhet berättar Siv Kavallin.

Malin Jakobsson
malin.jakobsson@sr.se