Algblomningen ökar i Östersjön

De senaste dagarnas värme har gjort att algblomningen tagit fart i Östersjön. Kraftiga ansamlingar av blommande alger finns nu i ett område norr och väster om Gotland.

Informationscentralen för egentliga Östersjön räknar med att ansamlingarna kommer att bli större de närmaste dagarna. Med vindens hjälp kan algerna komma att driva in mot kusten.