Låga grundvattennivåer

Många med egen brunn i Östergötland kan drabbas av vattenbrist nu i sommar På många håll i mellan- och Sydsverige har grundvattennivåerna sjunkit med tre till fyra decimeter sedan i juni.

Enligt Göran Risberg enhetschef för hydrologi på Statens geologiska undersökning (SGU) beror vattenbristen på för lite nederbörd och den snöfattiga vintern vi haft i år.

Att vintrarna blir allt mildare och snöfattigare i Sverige är något som SGU har planer på att forska vidare om.

- Vi har 30 års medelvärden framräknade och vi märker att vintrarna har blivit betydligt mildare de senaste tio åren, men vi har inte sett något trendbrott än. Det är inte ovanligt att värdena varierar över tid, säger Göran Risberg.