Unga läkare rädda för att bli anmälda

Många unga läkare anser att de lägger stora resurser på onödiga undersökningar. Det här utav rädsla för att annars bli anmäld till HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, enligt en rapport från SYLF, Sveriges yngre läkares förening.

- Att upp till 16 procent av ens uppfattade arbete går åt till att skydda sig från HSAN anmälningar är ett resursslöseri och dessutom genererar det en dålig arbetsmiljö, säger Andreas Ranhem som är ordförande för SYLF Sveriges yngre läkares förening, i Västmanland.

Det är på grund av rädslan för anmälningar till ansvarsnämnden, som många läkare gör de här extra kontrollerna som de inte anser är kliniskt motiverade.

-Jag tror att det här hör samman med hur hela kontrollsystemet är konstruerat. Det är uppbyggt på att hitta enstaka individer som har gjort ett misstag istället för att fokusera på att bygga upp patientsäkerheten, säger han. 

Just nu pågår det ett arbete där man ser över hur HSAN:s arbete ska se ut. Men det är en svår fråga eftersom patienter som har känt sig illa behandlade inom vården måste ha en instans att vända sig till, tillägger Andreas Ranhem ordförande för SYLF Sveriges yngre läkares förening, i Västmanland.