4 000 uppsagda från tidningar i USA på två månader

I USA har de senaste två månaderna närmare 4 000 anställda sagts upp från landets dagstidningar – en stor del från redaktionerna. Tidningarnas ekonomi pressas både av konkurrens från nya medier och vikande konjunktur.