Fängelse för metallstölder

Det blev fällande domar i Göteborgs tingsrätt och fleråriga fängelsestraff för de fem män som åtalats för omfattande metallstölder på flera håll i Sverige.

Fängelsestraffen sträcker sig från 2 till 5 år. Åklagaren hade yrkat på upp till sju års fängelse.

Männen har av polis och åklagare pekats ut som hantlangarna i en organiserad liga och fortfarande går huvudmännen fria. Metallstölderna har skett från flera företag i Sverige, från Gävle i norr och neråt genom Sverige.

Totalt har värden för 25 miljoner stulits.