LÄNET

Växjö inte alls i botten av solligan

Växjö brukar ju år efter år hamna i botten av sol-ligan när antalet soltimmar mäts och redovisas.
Men Växjö får oförtjänt dåligt rykte.
- Anledningen är att vi har en mätstation i Växjö och därför figurerar Växjö i de här sammanhangen, säger Erling Brännström chef på SMHI i Malmö.

Så egentligen är det ingen skillnad mellan Växjö och andra inlandskommuner?
- Nej ingen större skillnad, vi har ingen mätstation på de andra ställena och därför nämns Växjö så ofta.
För övrigt har det varit ovanligt soligt i Kronobergs län i maj och juni. Drygt 100 fler soltimmar än normalt. Julis statistik är ännu inte klar

Karin Ernstsson
karin.ernstsson@sr.se