Psykiatrichef på dubbla positioner

Stefan Bergström vid psykiatrin i Sunderbyn kan även fortsättningsvis att sitta på två chefspostioner. Han är sedan tidigare divisionschef, men efter att den tidigare verksamhetschefen fick sluta så innehar han nu även den posten.

Enligt landstingsdirektören Elisabeth Holmgren är det upp till honom själv att besluta om tjänsten som verksamhetschef vid psykaitrin i Sunderbyn ska tillsättas eller inte, inte heller anser hon att det är något konstigt att en och samma person kan ha två olika chefspositioner.

Besked från Stefan Bergström väntas under hösten.