Höjda priser på blyammunition

Ett ogenomtänkt förslag som kommer att leda till ökad olycksrisk, det befarar jägarförbundet, om priserna höjs på ammunition med bly.

Jägarförbundet är kritiska till Kemikalieinspektion som på uppdrag av regeringen lagt fram ett utredningsförslag om kraftigt höjda priser på ammunition med bly för att minska blyanvändandet bland jägare och skyttar.

– Det är ett horribelt förslag som kommer att leda till färre träningstimmar för jägarna på skjutbanan och därmed en ökad olycksrisk, säger jan Elmeklo, ordförande för Svenska jägarförbundets avdelning i Blekinge.

Det är den styrande borgerliga alliansen som beställt utredningen efter att man rivit upp den förra regeringens beslut att helt förbjuda ammunition med bly.

Kemikalieinspektionen föreslår att priserna för ammunition med bly bör fördubblas för blyhagel och öka med en tredjedel för kulpatroner.

Syftet är, enligt utredarna att öka användningen av alternativ ammunition.

Utredningen är just nu ute på remiss och kommer att vara helt klar i oktober. 

Men redan nu säger Jeppe Johnsson, riksdagsledamot för moderaterna, att man inte komma att rösta igenom det förslag som kemikalieinspektionen nu lagt fram.

– Vi kommer inte att godkänna förslaget i dess nuvarande utformning. Vi är helt eniga kring detta, säger han.