Flen

Kommunikation är lösningen

Flen behöver bättre vägar och kommunikationer till Stockholm, för att fler företag ska vilja etablera sig där.

Kartläggningen, som gjorts på Internationella handelshögskolan i Jönköping, ger en bild av att kommuner med många företag också har hög sysselsättning och få sjukskrivna men långt ifrån alla kommuner följer det mönstret. 

Till exempel så får Flen relativt bra resultat när det gäller sjukskrivningar, trots att kommunen har låg sysselsättning.

Samma gäller Eskilstuna, som har lägst sysselsättning bland Sörmlands kommuner, men ändå lägst andel sjukskrivna. 

Nyköping är bäst vad det gäller företagande och Trosa när det gäller sysselsättning.

Den kommun som toppar den Sörmländska listan totalt sett är Strängnäs, följt av Nyköping. Näst sist hamnar Vingåker och sist kommer alltså Flen men.

Katarina Larsson
katarina.larsson@sr.se