Renar bosatta på flygplats

Uppemot 30 renar har bosatt sig på Pajala flygplats nu under sommaren. Flygplatsen är under juli och halva augusti månad stängd för linjetrafik och då har renarna passat på att slå sig ner framför terminalen.

Reninvasionen har varit till glädje för de utländska turister som landat med privata plan under sommaren, men det innebär också en sanitär oangelägenhet för flygplatsen, säger flygplatschefen Jukka Niskala.

- Vi har försökt avvisa dom åtskilliga gånger, men det hjälper inte. Efter fem minuter är dom tillbaka igen, säger han. Det har blivit ett sanitärt problem och det har vi påtalat till renägarna men det har ännu inte löst sig.

Det är renar från Sattajärvi sameby som nu under den varma och insektsrika sommarmånaden slagit sig till ro framför vänthallen. Enligt samebyn har flygplatsen byggts på ett urgammalt renbetesområde och det i kombination med öppna ytor gör att flyglatsen har blivit ett attraktivt tillhåll för renarna. Lars Uusitalo är en av renägarna i Sattajärvi sameby och han befarade detta redan när flygplatsen skulle byggas.

- Det borde ju kommunen ha tänkt på när dom byggde flygplatsen, det enda man kan göra är ju att hägna in området, säger han. Lars Uusitalo menar vidare att det inte finns något att göra åt renproblemet, nästa år kommer nya renar som med all säkerhet kommer att söka sig till flygplatsen igen.

Att renarna lämnar avföring efter sig på flygplatsen tycker han inte är konstigt.

- Dom liksom andra människor och djur måste ju skita, men dom förstår ju inte att man inte får göra det på gården, säger han. 

 Sandra Skeppar SR Norrbotten