Vattenbrist hotar i Västmanland

Grundvattennivåerna i Västmanland är just nu mycket under det normala, enligt SMHI. Det är speciellt grunt grävda brunnar som kan få problem.

Vädret den närmaste tiden kommer att vara avgörande för grundvattenniåerna i länet.

I Mälaren och Hjälmaren är vattenståndet normalt eller strax under normalt för årstiden.