Jönköping

MC-knuttar nattvandrar i Jönköping

Ungdomsfylla och stökiga skolavslutningar får motorcykerlklubbar ett börja nattvandra.

Många motorcykelklubbar vill ändra på ryktet om hojåkarna skulle vara bråkiga och stökiga, genom att göra en insats som nattvandrare.

Anders Johansson från klubben Lorider MC från Jönköping vill göra något åt drickandet, som han menar gått alltför långt ner i åldrarna.