Fotboll

Halmstads BKs ordförande avgår

Arne Ekstrand har varit ordförande såväl som sportchef och pressansvarig. På lördagen meddelade han att han avgår från samtliga befattningar med omedelbar verkan. Av det utskickade pressmeddelandet går att utläsa orsakerna till en alltför hög arbetsbelastning och oenighet i styrelserummet.

”Det finns därmed begränsade förutsättningar i styrelserummet och för de viktiga uppgifter klubben har framför sig med bland annat en ny arena. Dock känner jag mig stolt över den klubb som jag lämnar över som nu står sportsligt och ekonomiskt på en stabil grund”, skriver Ekstrand.