Tågkaos och kraftiga förseningar

Det råder stora förseningar inom tågtrafiken. Norrlandståden söderifrån är kraftigt försenade eftersom SJ tvingats leda om delar av trafiken med bland annat buss då Banverket utför banarbeten. Enligt SJ förlängs restiden med upp till sex timmar.

SR Norrbotten